slide.jpg
ghasedak9.jpg
6.jpg
trafficpark4-3.jpg
trafficpark4-1.jpg
slide2.jpg
1.jpg
trafficpark4-2.jpg
Untitled_Panorama4 copy.jpg
Prev Next
شما اینجا هستید: صفحه اصلیاهداف وبرنامه ها

اهداف و برنامه ها

مقدمه

آموزش فرهنگ ترافیک به کودکان ، یکی از ساالم ترین مباحث مربوط به فرهنگ سازی و افزایش توجه و احترام به مقررات ترافیکی در شهر ها می باشد و می توان آنرا زیر بنای  و هر گونه اقدامی دانست . و همچنین با توجه به پایین بودن سطح توجه به محیط اطراف در کودکان و بیشتر بودن سطح خطر پذیری آنها ، برنامه ریزی برای ارتقای سطح فر هنگ ترافیک و افزایش سطح آگاهی آنهاد مورد تاکید قرار دارد .

کودکان را باید از سن سه سالگی به تدریج با ترافیک شهری آشنا کرد .  در آموزش مسایل مختلف به کودکان باید حوصله و صبر کافی داشت و زمان مناسب را برای یادگیری کودک در نظر گرفت . بنابراین یک نوجوان 15 ساله باید با کلیه موارد ایمنی ترافیکی آشنا شده باشد .

پارک های آموزش ترافیک یکی از ابزارهای موثر برای رسیدن به این سهم می باشد . در این پارک ها محیط و شبکه معابر شهری در ابعادی کوچکتر ولی با تجهیزاتی مشابه آن شبیه سازی می گردد. و کودکان با راهنمایی و هدایت و بیان و همچنین با استفاده از تجهیزات آموزشی با محیطی مشابه شبکه معابر شهری و مقررات راهنمایی و رانندگی آشنا می گردند

اهداف و استراتژی

با توجه به ضرورت در آموزش های پایه ای در کودکان به جهت فراهم نمودن یک فرهنگ پویایی ترافیک در آینده و برنامه ریزی و دستورالعمل های موجود معاونت ترافیک منطقه 4 در نظر دارد با یک برنامه و هماهنگ در منطقه بتواند نقش خود را با بالاترین کیفیت و با استفاده از تاکتیک های اموزشی نوین به بهترین شکل ممکن ایفا نماید . و در نظر دارد تا پایان سال 93 تمام مدارس و مراکز آموزشی و کودکان را تحت آموزش قرار داده .

از برنامه های مهم دیگر ما آموزش به والدین در کنار کودکان در جهت تحقق اهداف پارک می باشد.

مجری آموزش در پارک موسسه فرهنگی وهنری کارنامه می باشد. که با 20 سال سابقه آموزش ومجوز از وزارت ارشاد در این حوزه فعالیت می نماید.

دستورالعمل آموزش قوانین ترافیک نسبت به سن کودکان