slide.jpg
ghasedak9.jpg
6.jpg
trafficpark4-3.jpg
trafficpark4-1.jpg
slide2.jpg
1.jpg
trafficpark4-2.jpg
Untitled_Panorama4 copy.jpg
Prev Next
شما اینجا هستید: صفحه اصلیمعرفیپارک آموزش 4

 پارک آموزش ترافیک منطقه 4 شهرداری تهران

سال تأسیس: 1390 

 مساحت پارک: 6850مترمربع

 در این پارک 4 ساختمان وجود دارد:

 1-ساختمان آموزش و مدیریت: که در این ساختمان سالن آمفی تئاتر و دفتر مدیر قرار دارد.

 2-کارگاه هنر و خلاقیت: که در ضلع شمال غربی پارک قرار دارد و دانش آموزان بر اساس آموزش های ترافیکی که توسط مربیان پارک آموزش ترافیک، ارائه می شود تحت آموزش قرار می گیرند.

 3-ساختمان رایانه: در این ساختمان8 کامپیوتر موجود می باشد که  بازی های رایانه ای بر طبق فصول آموزشی ترافیکی طراحی شده که توسط دانش آموزان مورد استفاده قرار می گیرد.همچنین مدیریت سایت در این ساختمان صورت می پذیرد.

 

4- ساختمان روابط عمومی و امداد

 

پارک آموزش ترافیک

پارک آموزش ترافیک

پارک آموزش ترافیک

پارک آموزش ترافیک

پارک آموزش ترافیک

پارک آموزش ترافیک