slide.jpg
ghasedak9.jpg
6.jpg
trafficpark4-3.jpg
trafficpark4-1.jpg
slide2.jpg
1.jpg
trafficpark4-2.jpg
Untitled_Panorama4 copy.jpg
Prev Next
شما اینجا هستید: صفحه اصلیبیاموزیممطالب آموزشی ترافیک برای کودکان

 

  1.  
  2. رفتارهای نامناسب کودک به عنوان عابر پیاده چیست؟

 

1-    ورود و دویدن ناگهانی به خیابان

2-    بازی کردن در خیابان

3-    رها کردن دست بزرگتر هنگام عبور از خیابان

4-    قدم زدن چند نفره در خیابان

5-    عجله هنگام عبو از خیابان

6-    بی توجهی به چراغ عابر پیاده

7-    شوخی کردن در وسط سواره رو

8-    مطالعه در خیابان

9  -    عبور در شب و یا روشنایی ناکافی از خیابان، با لباس تیره

 10-     توجه نکردن به جهت وسیله نقلیه

11-     عبور کردن از جلوی وسیله نقلیه

12-     پریدن از روی نرده های خیابان

13-    عبور کردن از محل پیچ که راننده دید کافی ندارد

14-  دویدن بدنبال وسیله نقلیه و آویزان شدن به آن


 

 

1-    نبستن کمربند در اتومبیل

2-    گفتگو با راننده

3-    بازی کردن با دنده و فرمان اتومبیل

4-    باز کردن در اتومبیل قبل از توقف کامل

5-    خارج کردن دست و پا و سر از پنجره اتومبیل

6-    شلوغی و سر و صدا و پرت کردن حواس راننده

پژوهشگران نشان داده اند که فقط کودکان بزرگتر از 8 سال می توانند بدون همراه به خیابان بروند و مسئولانه رفتار کنند. این بدان معنی است که کودکان در این گروه سنی مناسب ترین و مستعد ترین افرادی هستند که میتوان به آنها فرهنگ مناسب ترافیک را آموخت. کودکان زیر 8 سال چون نمی توانند خطر را تشخیص داده و واکنش مناسب نشان دهند و اغلب راننده ها در خیابان متوجه آنها نمی شوند نباید اجازه داد که به تنهایی به خیابان بروند.

هدف از تهیه این پمفلت آشنا نمودن کودکان، والدین و معلمین با رفتارهای نامناسب ترافیکی کودکان و آموزش رفتار های صحیح ترافیکی می باشد.

1-    به هنگام عبور از خیابان، از پل و یا زیر گذر مخصوص عابر پیاده استفاده کنند و اگر پل یا زیر گذر وجود نداشت از محل های خط کشی عابرین  پیاده استفاده نمایند.

2 -  در هنگام عبور از خیابان ابتدا به سمت چپ نگاه کنند و بعد به سمت راست و سپس با احتیاط از عرض خیابان عبور کنند و درصورت لزوم از پلیس یا یک بزرگتر برای عبور از خیابان کمک بگیرند.

3-    از بازی و شوخی و مطالعه در سواره روی خیابان پرهیز نمایند.

4-    در تقاطع ها با استفاده از چراغ عابر پیاده از عرض خیابان عبور نمایند و مفهوم رنگ سبز       ( مجاز به عبور) و رنگ قرمز ( غیر مجاز به عبور) را به آن ها بیاموزید.

5-    هنگام رد شدن از خیابان و هنگام دوچرخه سواری  از لباس های رنگ روشن (زرد، نارنجی و سفید) استفاده نمایند تا توسط رانندگان دیده شوند.

6-    هنگام سوار شدن به خودرو کمربند خود را ببندند.

7-    چون دوچرخه چراغ راهنما ندارد ، موقع گردش با علامت دست وسایل نقلیه پشت سر را آگاه کنند.

8-    دوچرخه خود را مجهز به یک چراغ سفید یا زرد در جلو، یک چراغ قرمز در عقب، یک نورتاب قرمز در عقب و یک نورتاب زرد در جلو و یک زنگ یا بوق و ترمزی که هنگام گرفتن، دوچرخه در فاصله مناسب متوقف شود، بنمایند.

9-    هنگام دوچرخه سواری از کلاه ایمنی استفاده نمایند.

 10- هرگز در جهت عکس ترافیک حرکت نکنند.


 

 

  1.