slide.jpg
ghasedak9.jpg
6.jpg
trafficpark4-3.jpg
trafficpark4-1.jpg
slide2.jpg
1.jpg
trafficpark4-2.jpg
Untitled_Panorama4 copy.jpg
Prev Next

شهر قاصدک ها کجاست؟

 

می خواهید بدانید شهر قاصدک ها کجاست؟

دست های خود را به ما بسپارید تا برای تان از شهر قاصدک ها بگوییم.  

شهر قاصدک ها شهر فرزندان ماست، شهر همه ما، شهر معلولان، شهر مهربانی ها، شهری سبز و پاک. شهری که در آن هیچ کودکی چشم به راه پدر یا مادرش نمی ماند و هیچ پدر و مادری دل نگران فرزندش که از خانه خارج می شود نخواهد بود. شهر قاصدک ها، شهری است که ما آرزویش را داریم. شهری که در آن مردمانش خطوط سفید خیابان ها را حریمی امن می دانند و به آن ها توجه دارند. می دانند که در ساعت قاصدک ها، کودکان ما به مدرسه می روند پس ترددهای خود را کاهش داده و یا با احتیاط بیشتری می رانند. شهری که در آن تابلوهای راهنمایی و رانندگی دیگر عادت نیستند و هر روز در برابر دیدگان ما تازگی دارند.

در این شهر زمانی که رانندگان صدای ماشین های امدادی را می شنوند، او را بر خود مقدم می دارند. در شهر قاصدک ها، همه در اتومبیل ها کمربند ایمنی خود را می بندند و هیچ موتورسواری بدون کلاه ایمنی نیست. در این شهر صدای بوقی نمی شنوید...

 

شهر قاصدک ها رویایی دست یافتنی است؛ ساختنی است.

دست به دست قاصدک های کوچک مان، میراثی ماندگار برای شان برجای خواهیم نهاد. میراث ما فرهنگ صحیح ترافیکی و شهری زیباست.

شما می خواهید چه شهری برای کودکان خود بسازید؟ چه میراثی برای آیندگان دارید؟

 

شهر قاصدک ها

شهر قاصدک ها

شهر قاصدک ها

شهر قاصدک ها

شهر قاصدک ها